Ventilation i kontorer

UNDER OPBYGNING

 

Ventilation – et godt indeklima er sund fornuft

 

Ventilation i kontorer

Medarbejdernes glæde og produktivitet kræver bl.a. et godt indeklima og én af de ting som har stor indflydelse på et godt indeklima, er tilstrækkeligt med ventilation.

Dårligt indeklima kan betyde at en medarbejders produktivitet reduceres, faktisk kan en medarbejders produktivitet falde med op til 15% samt at antallet af fejl stiger. Dette i takt med at inde temperaturen stiger over 20-22 °C eller at CO2 indholdet i inde luften overstiger 1.000 ppm.

Ud over at CO2-niveauet kan sænkes, og i de fleste tilfælde holdes helt nede, med ventilation, vil ventilation også fjerne lidt varme da den varme luft vil blive suget ud med den gamle luft.

Men i nogle tilfælde er det ikke nok bare at fjerne varmen med luftskifte, nogle gange kræver det at der kommer køl på ventilationen, dette har vi hos Midt ventilation også stor erfaring med at gøre og vi rådgiver typisk imellem 2 metoder.

En metode er at have en køleflade eller reversibel varmepumpe (en der kan varme og køle) inde i ventilationsanlægget, herved vil luften blive kølet inde i ventilationsanlægget og den køligere luft vil blive delt ud i hele den del af bygningen som ventilationsanlægget levere luft til. – ved yderligere spørgsmål til hvordan det virker så kontakt os gerne.

En anden metode er med køling af luften med aktive kølebafler, hvor der føres koldt vand ud til kølebaflen og luften bliver blæst igennem en kold radiator som sidder i kølebaflen og derved køles luften ned. Med den metode kan man nemmere præcisere hvilke rum skal have køl og hvor meget. – ved yderligere spørgsmål til hvordan det virker så kontakt os gerne.

At holde et godt indeklima i sin kontorbygning er ikke en ret stor økonomisk post og slet ikke når man kalkulerer øget aktivitet og arbejdsglæde ind i regnestykket (hvor den typisk faktisk vil gå i +).

Men det koster selvfølgelig og nogle tænker måske at ventilationen kan klares med at åbne vinduerne, men dette løser ikke problemet, snarer tværtimod, for med åbne vinduer kommer træk, støj, støv, bilos, osv.

Men en god løsning til at spare på driftsomkostningerne er at lave ventilationen VAV-styret (variabel luft volumen) og DCV-styret (behov styret ventilation). Med det vil ventilationen altid kører med minimum af luft som skal til for at imødekomme de krav der er til CO2-niveau og temperatur, derved levere ventilationsanlægget kun den luft der er brug for og ventilationsanlægget bruger derfor kun den strøm der er nødvendig.

 

Hos Midt ventilation har vi stor erfaring med at lave ventilation til diverse kontorer og hjælper dig gerne igennem til at vælge den løsning der passer dit projekt bedst.