Ventilation – et godt indeklima er sund fornuft

 

Ventilation i kontorer

Medarbejdernes glæde og produktivitet kræver bl.a. et godt indeklima og én af de ting som har stor indflydelse på et godt indeklima, er tilstrækkeligt med ventilation.

Dårligt indeklima kan betyde at en medarbejders produktivitet reduceres, faktisk kan en medarbejders produktivitet falde med op til 15% samt at antallet af fejl stiger. Dette i takt med at inde temperaturen stiger over 20-22 °C eller at CO2 indholdet i inde luften overstiger 1.000 ppm.

Ud over at CO2-niveauet kan sænkes, og i de fleste tilfælde holdes helt nede, med ventilation, vil ventilation også fjerne lidt varme da den varme luft vil blive suget ud med den gamle luft.

Men i nogle tilfælde er det ikke nok bare at fjerne varmen med luftskifte, nogle gange kræver det at der kommer køl på ventilationen, dette har vi hos Midt ventilation også stor erfaring med at gøre og vi rådgiver typisk imellem 2 metoder.

En metode er at have en køleflade eller reversibel varmepumpe (en der kan varme og køle) inde i ventilationsanlægget, herved vil luften blive kølet inde i ventilationsanlægget og den køligere luft vil blive delt ud i hele den del af bygningen som ventilationsanlægget levere luft til. – ved yderligere spørgsmål til hvordan det virker så kontakt os gerne.

En anden metode er med køling af luften med aktive kølebafler, hvor der føres koldt vand ud til kølebaflen og luften bliver blæst igennem en kold radiator som sidder i kølebaflen og derved køles luften ned. Med den metode kan man nemmere præcisere hvilke rum skal have køl og hvor meget. – ved yderligere spørgsmål til hvordan det virker så kontakt os gerne.

At holde et godt indeklima i sin kontorbygning er ikke en ret stor økonomisk post og slet ikke når man kalkulerer øget aktivitet og arbejdsglæde ind i regnestykket (hvor den typisk faktisk vil gå i +).

Men det koster selvfølgelig og nogle tænker måske at ventilationen kan klares med at åbne vinduerne, men dette løser ikke problemet, snarer tværtimod, for med åbne vinduer kommer træk, støj, støv, bilos, osv.

Men en god løsning til at spare på driftsomkostningerne er at lave ventilationen VAV-styret (variabel luft volumen) og DCV-styret (behov styret ventilation). Med det vil ventilationen altid kører med minimum af luft som skal til for at imødekomme de krav der er til CO2-niveau og temperatur, derved levere ventilationsanlægget kun den luft der er brug for og ventilationsanlægget bruger derfor kun den strøm der er nødvendig.

 

Hos Midt ventilation har vi stor erfaring med at lave ventilation til diverse kontorer og hjælper dig gerne igennem til at vælge den løsning der passer dit projekt bedst.

 

Ventilation i skoler, institutioner og lignende offentlige bygninger er af afgørende betydning for at skabe et sundt og produktivt indendørsmiljø for både elever, lærere og personale. Her er nogle nøgleaspekter ved ventilation i sådanne bygninger:

 

 1. Vigtigheden af ventilation:
  God ventilation i skoler og institutioner er vigtig af flere grunde. Det hjælper med at opretholde en sund luftkvalitet, reducere koncentrationen af forurenende stoffer og sikre tilstrækkelig ilttilførsel. Dette kan forbedre elevernes indlæringsevne, trivsel og sundhed.
 2. Naturlig og mekanisk ventilation:
  Ventilation kan opnås gennem naturlig ventilation ved at åbne vinduer og døre eller ved hjælp af mekaniske ventilationssystemer. I større bygninger er mekanisk ventilation ofte mere effektiv og nødvendig for at opfylde kravene til luftkvalitet og energieffektivitet.
 3. Ventilationssystemer:
  Der er forskellige ventilationssystemer, der kan anvendes i skoler og institutioner, såsom balanceret ventilation, trykafbalanceret ventilation og varmegenvindingsanlæg. Disse systemer sikrer en ensartet og kontrolleret luftstrøm i hele bygningen.
 4. Luftudskiftning:
  Det anbefales at opnå en vis grad af luftudskiftning pr. time for at fjerne forurenende stoffer og opretholde en sund luftkvalitet. Dette kan variere afhængigt af bygningens anvendelse og størrelse.
 5. Reguleringer og standarder:
  Lovgivningen og bygningsregulativer kan variere fra sted til sted, men de fleste lande har specifikke krav til ventilation i offentlige bygninger som skoler og institutioner. Disse krav skal overholdes for at sikre, at bygningen er sikker og sund at opholde sig i.
 6. Vedligeholdelse:
  Ventilationsanlæg i skoler og institutioner kræver regelmæssig vedligeholdelse for at sikre, at de fungerer korrekt. Dette omfatter rengøring af filtre, inspektion af kanaler og blæsere samt udskiftning af slidte eller beskadigede komponenter.
 1. Støjniveau:
  Ventilationssystemer bør designes og vedligeholdes med henblik på at minimere støjniveauet, da høje støjniveauer kan forstyrre undervisningen og trivslen i skolen eller institutionen.
 1. Energieffektivitet:
  Skoler og institutioner bør også overveje energieffektiviteten af deres ventilationssystemer for at reducere driftsomkostninger og minimere miljøpåvirkningen.

 

God ventilation i skoler, institutioner og lignende offentlige bygninger er afgørende for sundhed, trivsel og indlæring. Det er vigtigt at investere i ordentlige ventilationssystemer, følge gældende regulativer og sørge for, at vedligeholdelsen er up-to-date for at opretholde et optimalt indendørsmiljø.