Ventilation – et godt indeklima er sund fornuft

Hvorfor ventilation?

Din boligs ventilationsbehov afhænger bl.a. af boligens størrelse, brugsmønster, osv.
Boligen har brug for en minimumsluftmængde, som er bestemt af bygningsreglementet, dit nye ventilationsanlæg vil sørge for at denne luftmængde bliver opfyldt.
Derudover vil dit nye ventilationsanlæg ventilere ekstra når du fx tager et bad, dette gør den fordi luftfugtigheden i den udsuget luft vil stige til mere end gennemsnittet, dette mærker ventilationsanlægget og ventilere ekstra for at fjerne denne ekstra fugt.

Alt dette for at få et godt indeklima som bl.a. opnås ved at:

  • Fjerne skadelig fugt fra boligen som reducerer risikoen for udvikling af skimmelsvamp
  • Skifte luften tilstrækkeligt samt at holde luftfugtigheden nede så potentialet for udvikling af støvmider reduceres – støvmider er med til at forsage astma.
  • Mindske den negative påvirkning af VOC’er som bliver ventileret væk (VOC’er er gasser som stammer fra kemikalier i fx kosmetik, luftfriskere, permanent markører, rengøringsmidler, osv.)
  • Holde CO2-niveauet nede

 

Hvordan virker et ventilationsanlæg?

Et ventilationsanlæg har til formål at sikre et godt indeklima.

Dette gør den ved at suge den forurenede inde luft ud og blæse ny frisk ude luft ind, dette kaldes luftskifte.

Størrelsen på luftskiftet svinger fra bolig til bolig, men ifølge kravene til luftskifte i bygningsreglementet svare det, for en standard bolig, til ca. 0,5 gange i timen – det vil sige at alt luften i boligen bliver skiftet ud ca. hver 2. time.

Den forurenede inde luft bliver suget ud af rummene og forbi ventilationsanlægget som har en varmegenvindingsveksler, varmen bliver genvundet og overført til den frisk ude luft som bliver blæst ind i boligen.

Varmegenvindingsveksleren er typisk en modstrøms-veksler eller en rotor-veksler, som hver især har sine fordele. Vi analyserer hvert projekt og rådgiver i hvilken vi synes vil være bedst til det enkelte projekt.

 

Hvad er varmegenvinding?

Hvad er varmegenvinding? det ligger lidt i ordet – genvinding af varme.

Der sker det at varmen bliver ”trukket” ud af den udsugede inde luft og overført til den friske ude luft, derved bliver varmeenergien genbrugt og der skal derfor ikke bruges energi på at varme luften op igen, som der skal hvis man lufter ud ved at åbne vinduer og døre. – det er godt for miljøet og pengepungen.

Den varme ideluft passerer forbi den kolde ude luft kun delt af et tyndt materiale, som kan være af forskelligt materiale fra veksler til veksler. Varmen ”går” fra den varme side til den kolde side af dette materiale (varmetab) og afgiver varmen til den kolde luft.

Bygningsreglementet (BR18, nyeste) stiller krav til at en varmegenvindingsveksler skal kunne genvinde minimum 80% af varmen i den udsugede luft. Det betyder at minimum 80% af den varme der bliver suget ud af bygningen bliver overført til den friske ude luft der bliver blæst ind i bygningen.

Varmegenvindingen ligger typisk mellem 80-95%, et eksempel herunder viser hvilken temperatur indblæsningsluften vil have efter varmeveksleren.

 

Hvad er balanceret ventilation?

Hvad er balanceret ventilation? det ligger lidt i ordet – ventilation som er i balance.

For at noget kan være i balance, skal der være lige meget på hver side af vægtstangen. Her er ”vægtstangen” ventilationsanlægget og de 2 ”vægte” er henholdsvis udsugningsluft (inde luft) og indblæsningsluft (ude luft).

Typisk har man i boliger udsugning i vådrum og indblæsning i værelser – gennem sprækker i/åbne døre, vil ventilationen være balanceret for boligen.

Et ventilationsanlæg der ikke er i balance, skaber et overtryk eller undertryk i boligen.

Problemer ved overtryk i boligen, kan være at fugten i boligen ”presses” ind i konstruktioner hvilket i værste tilfælde kan føre til råd, dannelse af bakterier og skimmelsvamp. Derudover vil for meget til luft betyde at inde temperaturen sænkes (da varmegenvindingen ikke er optimal) og der skal derfor bruges ekstra varme på at bibeholde en behagelig temperatur i boligen, (energispild).

Problemer ved undertryk i boligen, kan være at der bliver trukket kold ude luft ind i boligen igennem boligens utætheder og det vil derfor kræve ekstra varme for at beholde en behagelig temperatur. Varmeveksleren vil heller ikke kunne overføre så meget varmeenergi til den friske ude luft og der vil derfor blive suget ekstra uudnyttet varme ud af boligen, (energispild).

For at få balance i sit ventilationsanlæg, vil det kræve en indregulering. Sådanne indreguleringer udføres af en professionel (her hos Midt Ventilation har vi nogle serviceteknikkere der er eksperter i at indregulere), her bliver indblæsningsluften og udsugningsluften målt og justeret for hvert af boligens rum så balance opnås.

Dertil bliver selve ventilationsanlægget specialkonfigureret til at passe den enkelte bolig.

 

Hvad med fugten?

Fugten i luften (luftfugtighed) er en sjov størrelse.

Fugt er ikke i sig selv usundt, men det kræver at der er en god balance ikke for høj og ikke for lav, dog er for høj luftfugtighed værst.

Luftfugtigheden må ikke være for høj da et fugtigt indeklima giver anledning for gode vækstbetingelser af skimmelsvamp og husstøvmider som kan give diverse gener som fx astma- og allergilignende symptomer. I værste tilfælde kan skimmelsvamp ødelække boligen og gøre den ubeboelig.

Fugten kommer hovedsageligt fra os mennesker og vores gøremål.

Én person afgiver ca. 2,5 liter vand i døgnet (via fx: bad, madlavning, trække vejret, sveder, osv.), med så stor produktion af fugt til omgivelserne er det vigtigt med ventilation for at fjerne fugten i nogenlunde samme takt som den bliver tilført, for at undgå ovenstående problemer.

Energirenoverede huse er tit blevet så tætte efter fx at have fået nye vinduer eller nyt/ekstra isolering, at de får problemer med fugt og kondens, hvis de ikke får ventilation. Netop derfor er det et krav at alt nybyg har ventilation.

 

Forbedre din søvn

Vi tilbringer rigtig meget af vores tid i soveværelset, ca. 1/3 del af vores liv.

Mens vi sover, lader vi op til dagen efter og kroppen restituere, her bruger kroppen ilt. For at kroppen har gode forhold til at restituere er det vigtigt at der er et godt indeklima i soveværelset.

Når vi sover, ligger vi og udånder en masse CO2 samt at luftfugtigheden stiger betydeligt. CO2 og fugten skal fjernes på den ene eller den anden måde.

Dette kan naturligvis godt gøres med naturlig ventilation ved at åbne et vindue eller lignende. Ulempen ved det er at:

  • Der er ikke nogen varmegenvinding på et vindue og dit varmesystem vil skulle kompensere for det i soveværelset og derved ikke være kontinuerligt fordelt i huset/byggeriet.
  • Der er ikke kontrol over hvilke partikler der kommer ind i huset, hvor man ved et ventilationsanlæg har et filter på som sortere nogle af partiklerne væk.
  • Ved et åbent vindue kan der komme larm udefra og forstyrre din nattesøvn – om det er naboen der holder fest, torden, skraldemanden tidlig om morgenen eller noget helt andet.
    med et ventilationsanlæg haves dette ikke.