Brand

UNDER OPBYGNING

Ventilation – et godt indeklima er sund fornuft

 

Brand

Når der skal bygges en bygning, stor som lille og erhverv som privat, skal der tages højde for brandforanstaltninger, disse er beskrevet i bygningsreglementet samt i vejledninger og bilag dertil. Vi hos Midt ventilation sørger for at imødekomme de brandtekniske krav for ventilation som lige præcis dit byggeri kræver.

Til diverse byggerier følger der et bilag til bygningsreglementet, til byggeri af enfamiliehuse hedder bilaget: ”bilag 1a – Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse”.

Hvis dette bilag bliver fulgt og byggeriet bliver placeret i brandklasse 1 (gør det typisk ved standard byggeri), kan ”bilag 1a…” bruges som dokumentation for at et enfamiliehus overholder krav til brandsikring af byggeriet (iht. BR18, ”Bilag 1a…” 03-01-2022). Derved behøves der ikke at blive tilknyttet en certificeret brandrådgiver til byggeriet. Hvis følgende ikke imødekommes, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver til projektet.

Bolig og planstyrelsens liste over certificerede brandrådgivere kan ses her: Find Certificerede Brandrådgivere og Statikere.

Til større projekter er der altid tilknyttet en brandrådgiver som opstiller de brandtekniske krav til byggeriet – disse krav imødekommer vi hos Midt ventilation selvfølgelig også.