Institutioner og skoler

Institutioner og skoler

Godt arbejdsmiljø

Den korrekte luftudskiftning fra et ventilationsanlæg betyder for børn/unge og personalet, et mærkbart bedre arbejdsmiljø. Symptomerne med stigende træthed hen over dagen mindskes tydeligt, når luften renses og udskiftes typisk ca. seks gange i timen.

Arbejdsmiljø loven

Temperaturen i arbejdsrum skal være passende under hensyn til de ansatte og arbejdets art. Ved stillesiddende og stillestående arbejde skal temperaturen ligge mellem 18°C og 25°C, bedst ca. 21-22°C.

Arbejdsrummet skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Dette sker typisk med et godt indreguleret ventilationsanlæg.

Derudover skal der i forbindelse med en række arbejdsprocesser etableres lokaludsugning med kontrolanlæg, der fjerner forureninger fra arbejdsprocessen.

Sikkerhed for økonomi

Midt Ventilation tilbyder altid et grundigt forarbejde, således oplægget til et ventilationsanlæg baserer sig på et solidt fundament. Dette opnår vi bl.a. ved:

  • Detaljeret granskning af udbudsmateriale
  • Grundig dialog med projektledere, arkitekter og bygherrer
  • Erfaring fra projektering og installation af over 500 ventilationsanlæg på skoler, i institutioner og på plejehjem

Hele vejen rundt

Vi sætter en ære i at kunne sætte to streger under afslutningen af et projekt, og er først tilfredse når du er det.

Ud over en god opstart, ligger vi vægt på at være tæt på projektet under hele installationen samt sikre en god kommunikation til de andre parter i projektet.

Ventilationsanlæg i institutioner og skoler er typisk projekter med rigtig mange daglige brugere, hvorfor Midt Ventilation også her, altid afsætter de nødvendige ressourcer, til at sikre en korrekt indregulering.

Projekt samarbejde

Vi deltager i alle byggemøder, hvor det giver mening for projektledelsen eller Midt Ventilation. I de tilfælde, hvor der opstår pludselige behov, er vi time for time i kontakt med alle relevante parter, og sikrer at alle afvigelser og ekstra arbejder aftalt, bliver bekræftet skriftligt til projektledelsen.