Industri køkkener

Industri køkken

Godt arbejdsmiljø

I et industri køkken er der behov for ventilation for at sikre et godt indeklima og
acceptable arbejdsforhold. Fremstillingen af varm mad medfører udvikling af varme, damp og
stege os, som kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, der udvikles, når stegefedt- eller olie
overophedes.

Midt Ventilation har stor erfaring med projektering af ventilation og gennem tæt dialog med alle parter, sikrer vi du får et optimalt resultat i forhold både effektiv udsugning og erstatningsluft tilførsel.

Lovgivning

I forbindelse med større ombygninger, nybygning af industri køkken og etablering af ventilation skal der indhentes tilladelse hos myndighederne, inden arbejdet igangsættes.

Bygnings-, Brand- og Fødevaremyndighederne samt arbejdstilsynet skal på hver deres områder indenfor f.eks. byggevedtægter, støjforhold, brandsikring, placering af anlæg samt rengøringsforhold; godkende et industrikøkken ventilationsanlæg.

Vi sikrer, at et projekt oplæg fra Midt Ventilation overholder alle gældende regler og love, og påfører dette detaljeret i projekt dokumentationen.

Nem rengøring og minimal vedligeholdelse

Fedtfiltre skal kunne nedtages på en let måde, fordi de løbende skal rengøres, Effektive fedtfiltre nedsætter risikoen for brande i udsugningskanaler.

Kontrolanordninger skal inspiceres løbende for optimal funktion.

Ventilationskanaler skal også løbende inspiceres indvendig for tilsmudsning, og specielt udsugningskanaler skal rengøres via inspektionslemmene for at mindske risikoen for kanalbrande.

Midt Ventilation projekterer anlægene så ovenstående kan iagttages med mindst mulig arbejdsindsats, og dermed en optimal driftsøkonomi for det enkelte køkken.

Du kan sikre dig både et godt arbejdsmiljø og en effektiv drift ved at få en serviceaftale med Midt Ventilation. Inkluderet i aftalen er selvfølgelig også den nødvendige dokumentation til myndighederne.

Støjsvag

Udsugningen fra emhætter skal afhængig af køkkenudstyret placeret under dem (f.eks. kip gryde, friture og grill), dimensioneres korrekt således, at lugte og stoffer bortledes.

Omvendt skal der ift. at undgå tværgående luftstrømme samt for høje støjniveauer projekteres helt nøjagtigt med udgangspunkt i gældende regler.

Midt Ventilation har bred erfaring fra hotel-, restaurant- og institutionskøkkener og projekterer intelligente løsninger, som på en og samme tid har støjniveauer, projekt- og driftsøkonomi samt arbejdsmiljø generelt, i fokus.