Udskiftning af gammelt ventilationsanlæg

UNDER OPBYGNING

 

Ventilation – et godt indeklima er sund fornuft

 

Udskiftning af gammelt ventilationsanlæg

Du har måske allerede et ældre ventilationsanlæg, det trænger måske til at få skiftet en ventilator, en styredel eller noget andet.

Men du tænker måske også på om det ville kunne betale sig at skifte hele ventilationsanlægget ud med et nyt.

 

Nyere ventilationsanlæg har typisk bedre varmegenvinding og energiforbrug end de ældre, for at sammenligne så opstilles krav til varmegenvinding og elforbrug igennem de sidste 5 bygningsreglementer.

Kravene der opstilles, er kun for anlæg der betjener én bolig.

 

Bygningsreglement Varmegenvinding: [%] Energiforbrug, SEL-værdi: [J/m3]
BR-S 98 65 % 1.200 J/m3
BR08 65 % 1.200 J/m3
BR10 80 % 1.000 J/m3
BR15 80 % 1.000 J/m3
BR18 (nuværende) 80 % 1.000 J/m3

 

Dette er minimum/maksimums kravene, og jo nyere anlægget er, jo mere end bygningsreglementets krav bliver typisk opfyldt.

 

Et eksempel på besparelse ved udskiftning til nyt og mere energibesparende ventilationsanlæg.

Info om bolig:

Boligens areal er 170 m2, Der er 2 bad, 1 køkken og 1 bryggers, der ventileres med konstant luftmængde.

Iht. BR18 §446-446, bliver der ventileret: 216 m3/h.

Inde temperatur på 22 °C.

 

Ved at skifte et gammelt ventilationsanlæg med en SEL-værdi på 1.200 J/m3 ud med et nyt ventilationsanlæg med en SEL-værdi på 1.000 J/m3, vil der være en EL-besparelse på:

ca. 105 kW/h om året.

Dette er hvis ventilationsanlæggets drift er på henholdsvis 1.200 og 1.000 J/m3, i praktisk kan det være at ventilationsanlæggets el-forbrug ligger lidt lavere, da SEL-værdi for ventilationsanlæggene maks. må have ovenstående værdier, men godt må bruge mindre strøm.

%-vis Besparelser fra 1.200 j/m3 til 1.000 j/m3 er den samme uafhængig af hvor meget luft dit ventilationsanlæg transportere.

Besparelsen er ca. 16,5% om året på elregningen til ventilationsanlægget.

 

Ved at skifte et gammelt ventilationsanlæg med en varmegenvinding (VGV) på 65% ud med et nyt ventilationsanlæg med en VGV på 80%, vil der være en varmebesparelse på:

ca. 1218 kW/h om året – 1,218 MWh om året.

Dette er hvis ventilationsanlæggets drift er på henholdsvis 65% og 80%, i praktisk kan det være at ventilationsanlæggets VGV er højere, da ovenstående værdier er minimums krav iht bygningsreglement, men de må gerne være bedre.

 

Konklusion

Der er altså meget energi at spare ved at skifte et gammelt ventilationsanlæg med dårlige data ud med et nyt ventilationsanlæg med gode data.

Besparelsens størrelse afhænger meget af huset, aftale på EL og Varme, samt brugerens brugsmønster.

(Varmeforbruget er taget ud fra et måneds temperatur gennemsnit, hvis det specificeres mere ud fx til dag- eller time gennemsnit vil besparelsen være anderledes, typisk højere).

For mere specifik udredning og beskrivelse af hvordan ovenstående resultater er blevet genereret, kan det ses i nedenstående afsnit.

 

 

El-forbrug og SEL-værdi, SEL-værdi kan du læse om her:

Et eksempel på besparelse af energiforbrug.

Beregning laves ud fra at minimums/maksimums kravene fra bygningsreglementet bruges.

 

Boligen har et gammelt ventilationsanlæg med en SEL-værdi på 1.200 J/m3.

1.200 \frac{[J]}{[m^3]}\rightarrow 1,2 \frac{[kJ]}{[m^3]}\rightarrow 1,2 \frac{[kJ/s]}{[m^3/s]}\rightarrow 1,2 \frac{[W]}{[l/s]}\rightarrow 1,2 \frac{[W]}{[l/s]}*60[l/s]=72[W]

Det vil sige at der bruges 72 Watt til at transportere 216 m3 luft, dette bliver gjort hver time og derfor vil et årligt energiforbrug være:

8766 \frac{timer}{året}*72[W] = 631152 \frac{[Wh]}{året} = 631,152 \frac{[kWh]}{[året]}

 

Ejeren af huset skifter nu ventilationsanlægget ud med et nyere anlæg, som har en SEL-værdi på 1.000 J/m3.

Elforbruget ser nu således ud:

1.000 \frac{[J]}{[m^3]}\rightarrow 1 \frac{[kJ]}{[m^3]}\rightarrow 1 \frac{[kJ/s]}{[m^3/s]}\rightarrow 1 \frac{[W]}{[l/s]}\rightarrow 1 \frac{[W]}{[l/s]}*60[l/s]=60[W] 8766 \frac{timer}{året}*60[W] = 525960 \frac{[Wh]}{året} = 525,96 \frac{[kWh]}{[året]}

 

Altså vil udskiftningen af et ældre ventilationsanlæg med SEL-værdi på 1.200J/m3 til et nyt ventilationsanlæg med SEL-værdi på 1.000J/m3 og huset i eksemplet, give en besparelse på 105,192 kW/h om året, på elregningen til ventilationsanlægget.

%-vis Besparelser fra 1.200 j/m3 til 1.000 j/m3 er den samme uafhængig af hvor meget luft dit ventilationsanlæg transportere.

Besparelsen er ca. 16,5% om året på elregningen til ventilationsanlægget.

 

Varmeforbrug og varmegenvinding, VGV kan du læse om her:

Et eksempel på besparelse af varmeforbrug.

Beregning laves ud fra at minimums/maksimums kravene fra bygningsreglementet bruges.

 

Formel for varmegenvinding:

η = \frac{t_2-t_1}{t_3-t_1} \rightarrow 65\% = \frac{t_2-t_1}{22°C-t_1} η = \frac{t_2-t_1}{t_3-t_1} \rightarrow 80\% = \frac{t_2-t_1}{22°C-t_1}

 

Værdien for t1 ses i tabel under og er taget fra DMI.

Middeltemperatur i Ikast (Isenvad vejrstation: 606800), 2020 – kilde DMI

Måned Middeltemperatur [°C], t1
Januar 5,5
Februar 4,3
Marts 4,0
April 7,3
Maj 9,7
Juni 15,6
Juli 13,7
August 17,6
September 12,9
Oktober 9,7
November 7,2
December 3,9

 

Temperatur efter veksler [°C], t2

Måned 65% VGV – Temperatur efter veksler [°C], t2 80% VGV – Temperatur efter veksler [°C], t2
Januar 16,2 18,7
Februar 15,8 18,5
Marts 15,7 18,4
April 16,9 19,1
Maj 17,7 19,5
Juni 19,8 20,7
Juli 19,1 20,3
August 20,5 21,1
September 18,8 20,2
Oktober 17,7 19,5
November 16,8 19,0
December 15,7 18,4

 

Oveni skal der typisk ligges 0,5-1°C som er varmeproduktion fra ventilatorerne.

I tabellen for temperaturdifferensen bliver der ilagt en temperaturhævning i ventilatorerne på 0,5 °C

 

Temperaturdifferensen mellem rumluft og temperatur ud af ventilationsanlægget [°C]

Måned 65% VGV – Temperaturdifferensen [°C] 80% VGV – Temperaturdifferensen [°C]
Januar 6,3 3,8
Februar 6,7 4,0
Marts 6,8 4,1
April 5,6 3,4
Maj 4,8 3,0
Juni 2,7 1,8
Juli 3,4 2,2
August 2,0 1,4
September 3,7 2,3
Oktober 4,8 3,0
November 5,7 3,5
December 6,8 4,1

 

Ud fra ovenstående resultater, lufts specifikke varmekapacitet og luft massefylde, kan vi bestemme hvor meget energi (Joule) der skal bruges for at hæve temperaturen på de 216m3 luft til den ønskede rumtemperatur på 22°C.

Og med det, kan vi bestemme hvor mange kW/h der skal bruges.

 

Måned 65% VGV – Stigning i varmeforbrug [kW/h] 80% VGV – Stigning i varmeforbrug [kW/h]
Januar 0,457 0,277
Februar 0,487 0,294
Marts 0,495 0,299
April 0,411 0,250
Maj 0,350 0,216
Juni 0,199 0,130
Juli 0,248 0,157
August 0,149 0,100
September 0,268 0,169
Oktober 0,350 0,216
November 0,414 0,252
December 0,498 0,300

 

I eksemplet her er det gennemsnitlige ekstra varmeforbrug til opvarmning af luften, på et år, ca. 38,5% højere, svarende til ca. 0,139kWh og over et år med et ventilationsanlæg der kører med konstant luftmængde, betyder det:

Forbrug = 0,139kW/h*8766timer/året = 1218 kWh/år

 

Ovenstående er et simplicificeret overslag og der tages forbeholde for taste- og regnefejl.