Ventilation i skoler, institutioner og lignende

UNDER OPBYGNING

Ventilation – et godt indeklima er sund fornuft

 

Ventilation i skoler, institutioner og lignende

Vi har hos Midt ventilation stor erfaring med at lave ventilation i skoler, daginstitutioner og lignende.

Nuværende bygningsreglementet (17/9-2022 til…) stiller nogle krav til opholdsrum i daginstitutioner og undervisningsrum i skoler.

Her er der et minimums krav på ventilationen i brugstiden som er: 0,35 l/s pr. m2 etageareal, men udover det er der også et krav om at CO2-niveauet i inde luften bliver holdt nede så det ikke overstiger 1.000 ppm for de dimensionerende forhold.

I praksis kan der være enkeltstående tilfælde hvor CO2-niveauet alligevel overstiger grænsen på 1.000 ppm, det kan fx være fordi der i nogle tilfælde er højere aktivitet, besøg af flere personer så personbelastning i rummet er større, osv.

Ifl. Arbejdstilsynet og branchevejledningen må CO2-niveauet kortvarigt og undtagelsesvis overstige 2.000 ppm (kortvarigt er ifølge branchevejledningen af nybyggeri og renovering af daginstitutioner fra 2021, 15-20 min).

I beregningerne der skal laves til at finde den nødvendige luftmængde der skal ventileres med, kan det normalt antages at koncentrationen af CO2 i udeluften er: 400 ppm

Hvis koncentrationen af CO2 i udeluften er højere end 400ppm kan der, iht. Nuværende bygningsreglement, accepteres tilsvarende højere CO2-niveau indenfor.