Ventilation – et godt indeklima er sund fornuft

 

Ventilation i skoler, institutioner og lignende

Vi har hos Midt ventilation stor erfaring med at lave ventilation i skoler, daginstitutioner og lignende.

Nuværende bygningsreglementet (17/9-2022 til…) stiller nogle krav til opholdsrum i daginstitutioner og undervisningsrum i skoler.

Her er der et minimums krav på ventilationen i brugstiden som er: 0,35 l/s pr. m2 etageareal, men udover det er der også et krav om at CO2-niveauet i inde luften bliver holdt nede så det ikke overstiger 1.000 ppm for de dimensionerende forhold.

I praksis kan der være enkeltstående tilfælde hvor CO2-niveauet alligevel overstiger grænsen på 1.000 ppm, det kan fx være fordi der i nogle tilfælde er højere aktivitet, besøg af flere personer så personbelastning i rummet er større, osv.

Ifl. Arbejdstilsynet og branchevejledningen må CO2-niveauet kortvarigt og undtagelsesvis overstige 2.000 ppm (kortvarigt er ifølge branchevejledningen af nybyggeri og renovering af daginstitutioner fra 2021, 15-20 min).

I beregningerne der skal laves til at finde den nødvendige luftmængde der skal ventileres med, kan det normalt antages at koncentrationen af CO2 i udeluften er: 400 ppm

Hvis koncentrationen af CO2 i udeluften er højere end 400ppm kan der, iht. Nuværende bygningsreglement, accepteres tilsvarende højere CO2-niveau indenfor.

 

Ventilation i skoler, institutioner og lignende offentlige bygninger er af afgørende betydning for at skabe et sundt og produktivt indendørsmiljø for både elever, lærere og personale. Her er nogle nøgleaspekter ved ventilation i sådanne bygninger:

1. Vigtigheden af ventilation:
God ventilation i skoler og institutioner er vigtig af flere grunde. Det hjælper med at opretholde en sund luftkvalitet, reducere koncentrationen af forurenende stoffer og sikre tilstrækkelig ilttilførsel. Dette kan forbedre elevernes indlæringsevne, trivsel og sundhed.
2. Naturlig og mekanisk ventilation:
Ventilation kan opnås gennem naturlig ventilation ved at åbne vinduer og døre eller ved hjælp af mekaniske ventilationssystemer. I større bygninger er mekanisk ventilation ofte mere effektiv og nødvendig for at opfylde kravene til luftkvalitet og energieffektivitet.
3. Ventilationssystemer:
Der er forskellige ventilationssystemer, der kan anvendes i skoler og institutioner, såsom balanceret ventilation, trykafbalanceret ventilation og varmegenvindingsanlæg. Disse systemer sikrer en ensartet og kontrolleret luftstrøm i hele bygningen.
4. Luftudskiftning:
Det anbefales at opnå en vis grad af luftudskiftning pr. time for at fjerne forurenende stoffer og opretholde en sund luftkvalitet. Dette kan variere afhængigt af bygningens anvendelse og størrelse.
5. Reguleringer og standarder:
Lovgivningen og bygningsregulativer kan variere fra sted til sted, men de fleste lande har specifikke krav til ventilation i offentlige bygninger som skoler og institutioner. Disse krav skal overholdes for at sikre, at bygningen er sikker og sund at opholde sig i.
6. Vedligeholdelse:
Ventilationsanlæg i skoler og institutioner kræver regelmæssig vedligeholdelse for at sikre, at de fungerer korrekt. Dette omfatter rengøring af filtre, inspektion af kanaler og blæsere samt udskiftning af slidte eller beskadigede komponenter.
7. Støjniveau:
Ventilationssystemer bør designes og vedligeholdes med henblik på at minimere støjniveauet, da høje støjniveauer kan forstyrre undervisningen og trivslen i skolen eller institutionen.
8. Energieffektivitet:
Skoler og institutioner bør også overveje energieffektiviteten af deres ventilationssystemer for at reducere driftsomkostninger og minimere miljøpåvirkningen.

 

God ventilation i skoler, institutioner og lignende offentlige bygninger er afgørende for sundhed, trivsel og indlæring. Det er vigtigt at investere i ordentlige ventilationssystemer, følge gældende regulativer og sørge for, at vedligeholdelsen er up-to-date for at opretholde et optimalt indendørsmiljø.